Get Social With Us

AVÍS LEGAL

Informació general

La direcció URL www.mireiabarcelona.es ( en endavant el lloc web ) , és un domini registrat i inscrit per Mireia Martinez Núñez(en endavant, Mireia) amb domicili social a Travesera de Gràcia 123 0812 i C.I.F.: – 44000887R- .

Aquest lloc web té un caràcter informatiu i d’exclusiu ús personal, tinguent per objecte facilitar el coneixement al públic en general i als seus mutualistes en particular, dels productes i serveis oferts per Mireia.

L‘accés al lloc Web és, en principi gratuit, sense prejudici de que la contraprestació de productes o serveis a través del lloc Web estigui subjecte a una conrtraprestació econòmica. L’usuari es comproment a no utilitzar el lloc Web ni la informació oferta en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei, la mora o l’ordre públic, i a respectar les condicions d’us establertes per Mireia, acceptant, en conseqüència els termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal. Els continguts, productes i serveis inclosos al present lloc Web i qualsevol altre lloc vinculat al mateix estan dirigits a Usuaris i/o mutualistes o potencials mutualistes amb residència a Espanya.

Propietat intelectual i industrial

Mireia és el titular dels drets de la Propietat Intelectual sobre el contingut d’aquest lloc Web, que inclou de manera enunciativa i sense caràcter limitatiu, software, diseny gràfic, codis, font, textos, imatges, vídeos, marques, logotips i signes distintius, i disposa dels permisos necessaris per a la seva utilització, en l’entorn del contingut a la normativa vigent i de la seva aplicació.

L’accés i navegació pels usuaris no suposa, en cap cas , renúncia , transmissió, llicència o cessió d’alguns drets

L’accés i navegació pels usuaris no suposo, en cap cas, renúncia, transmissió, llicència o cessió alguna dels drets de propietat intel.lectual i industrial de que disposa Mireia. Queda prohibida la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, trasmissió, o transformació dels continguts del lloc Web, sense el consentiment exprés del seu titular. Qualsevol descàrrega que es pugui porduir en el terminal del usuari estarà degudament indicada i habilitada, sempre per a ús privat. La reproducció, distribució, comunicació pública, transofmació, modificació, cessió i qualsevol altre acte que no hagi estat espressament autoritzat per Mireiaqueden prohibits. La cessió per part de tercers dels drets de Propietat Intelectual i Industrial o qualsevol altre dret sobre el contingut d’aquest lloc web, titularitat de Mireiadonará lloc a responsabilitats legalment establertes. Queda prohibit qualsevol tipus de transmissió de dades que l’usuari puguis realitzar difamatori, pornogràfic o transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o inciti una referència a marques comercials i registrades o signes distintius, que ja sigui titularitat de Mireia o de terceres empreses, porten implícites las prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de Mireia o els seus legítims propietaris.

En cap moment , excepte manifestació espressa, l’ accés o ús del lloc Web y/o dels seus continguts, confereix al usuari dreta algún sobre les marques, logos y/o signes distintius en ell inclosos.

Tota la informació continguda en aquest lloc web, el seu diseny gràfic i el codi de llenguatge HTML, CSS, JAVA, JAVA Script o Active X constintueixen una obra de la que la propietat intelectual pertany a Mireia i està protegida per la Llei de Propietat Intelectual.

Contingut web i enllaços

La informació continguda en aquest lloc Web pot no ser correcta; per aixó Mireia, no es responsabilitza de qualsevol dany o prejudici directe o indirecte que pugui ocasionar la exactitut, integritat o veracitat d’aquesta informació, així com tampoc del ús de tercers del contingut d’aquest lloc Web, ni dels possibles errors a l’accés del mateix, essent exclusiva responsibilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

Al mateix temps, Mireia es resereva el dret de suspendre temporalment l’accessibilitat al lloc Web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís per a qualsevol actuació i/o correcció dels seus continguts i/o utilitats.

Aquest lloc web conté enllaços ( links ) a pàginex externes, no essen Mireia responsable dels continguts d’aquestes pàgines, sinó responsabilitat de l’usuari que haurà de de regir-se pels termes i condicions d’utilització de les pàgines consultades. Mireia adverteix de la presència merament informativa d’enllaços ( links) al lloc web de Mireia a altres pàgines que no pertanyen a empreses de Mireia i en cap cas suposen suggerència, invitació , patrocini, recolzament o recomanació dels mateixos per part de Mireia.

Al mateix temps l’ establiment de qualsevol hiperenllaç des de una pàgina web haurà d’efectuar-se a la pàgina principal del lloc Web, quedant prohibida la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis continguts al lloc web de Mireia.

Mireia adverteix de l’ús del lloc web que l’usuari faci i de la informació que contingui, són de la seva pròpia responsabilitat, així com , no garantitza que a l’accés a altres llocs web a través d’enllaços ( links ) pugui visualitzar informació que fereixi la seva sensibilitat o li provoqui danys.

Responsabilitat

Mireia no serà responsable dels possible danys i prejudicis que es pugui derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes al.lienes a Mireia, ni de retrassos o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línes telefòniques o sobrecàrregues a la Intranet de Mireia, en el sistema de Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il.legítimes fora de control de Mireia. Mireia queda exenta de tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través dels seus llocs web. La responsabilitat de les manifestacions difoses als seus lloc web corresponen a qui les realitzen.

Xarxes Socials

Mitjançant els accesso directes a les xarxes socials, Mireia posa a disposició de l’usuari tota aquella informació corporativa, comercial, o en relació a events en els que Mireia participi. El última finalitat és poder estar presents en tots aquells foros on , l’activitat i serveis de Mireia puguin aportar solució i visió amb valor afegit a les inquietuts dels internautes interessats en els serveis ofertats per Mireia, establint noves formes de comunicació amb el seu públic objectiu Mireia queda exenta de tota responsabilitat en relació a opinions i/o comentaris emesos pels usuaris a les xarxes socials on Mireia disposi d’espais propis i que puguin vulnerar drets de tercers no estan sota sota el control directe de Mireia. Així mateix, Mireia no assumeix responsabilitat pel contingut de qualsevol foro o deba al ciberespai ( chat ), butlletins o qualsevol tipus de transmissions que estiguin vinculades a aquest lloc web i cooperará, si es requereix per ordre judicial o per les autoritats pertinets a l’identificació de les persones responsables d’aquells continguts que violin la llei . Així mateix Mireia no assumeix la responsabilitat sobre els comentaris, opinions o informacions emeses a les xarxes socials o altres mitjans per part dels empleats i/o colaboradors de l’empresa que hagin estat prèviament autoritzades o reconegudes per l’empresa.

Mireia queda exempta de tota responsabilitat que es derivi del intercanvi d’informació entre usuaris a través dels seus llocs web. La responsabilitat de les manifestacions difoses correspon a qui les realitza. Mireia es reserva el dret de, conforme a la normativa establerta a les diferents xarxes socials i la legislació vigent, moderar o retirar aquells comentaris que poguessin resultar injuriosos, falsos o danyin la imatge corporativa, bé pels mitjans establerts per les diferents xarxes socials o solicitant als titulars dels mateixos la seva retirada. Mireia es reserva , així mateix, la capacitat de emprender accions oportunes, incloses les judicials, per a poder salvaguardar la seva integritat, imatge i confiança dels usuaris a la entitat, els seus serveis i productes.

Modificació dels termes i condicions d’ús

Les presents condicions generals i les particulars que eventualment puguin establir-se i amb la redacció que presenten en cada moment, tenen una duració indefinida, i romandran en vigor mentre el lloxc web continui actiu. Mireia es reserva, en tot cas, el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a les mateixes, així com el seu contingut. Per tant, és responsabilitat del usuari observar en tot moment el seu contingut i el cumpliment del mateix.

Legislació i jurisdicció aplicables

Les parts acorden expressament que per a qualsevol questió, disputa o controversia que pugui surgir sobre les presents condicions d’us, continguts, activitats comercials, productes i serveis serà d’aplicació la legislació espanyola, acordant expressament el sotmetiment a l’exclusiva jurisdicció dels Tribunals de Madrid.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Finalitat, destinataris i exercici de drets

Les dades personals facilitades a través d’aquest lloc web, serán recollides en fitxers titularitat de Mireia amb domicili social a Travesera de Gràcia 123 0812 i C.I.F.: – 44000887R- . amb la finalitat de gestionar, administrar i prestar-li els serveis o facilitar-li els continguts i informacions que ens soliciti, així com poder oferir-li nous serveis i continguts i enviar-li informació comercial relacionada amb les novetats i promocions de Mireia.

Les dades obligatories de cada formulari seran identificades com a tals, provocant, la falta de suministre de la esementada informació o el suministre de dades incorrecte que Mireia pot prestar-li als serveis o continguts que soliciti.

L’usuari consenteix el tractament de les seves dades amb les finalitats descrites. Així mateix els informem que podrán exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició, mitjançant correu electrònic a l’ adreça info@mireiabarcelona.es

identificant-se com a usuari del lloc Web i concretant la seva sol.licitut o bé mitjançant correu ordinari a l’adreça anteriorment indicada ( domicili social ), aportant fotocòpia del D.N.I o document equivalent.

Les dades que l’usuari hagi facilitat no seran comunicades a tercers, a excepció de casos imprevistos per llei o quan el tractament respongui a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica el desenvolupamente del cual implique necessàriament la conexió d’aquest tractament amb fitxers de tercers.

Cookies i arxius de seguiment

Una cookie és un petit arxiu que es descarrega a l’ordinador, tablet o smartphone de l’usuari amb la finalitat de descarregar dades i informació que puguin ser actualitzats i recuperats per l’entitat responsable de la seva instal.lació.

Si desitja obtenir més informació pot llegir la política de cookies.

Responsabilitats i compromisos de l’usuari

L’usuari garantitza ser major d’edat i amb capacitat suficient. L’usuari garantitza que la informació facilitada és exacta i veraç, comprometent-se a informar a Mireiade qualsevol modificació de la informació que li hagi estat solicitada, mitjançant correu electrònci a l’adreça info@mireiabarcelona.es, identificant-se com a usuari del lloc web i concretant aquelles dades que hagin estat modificades.

En el suposat cas de que, la execució dels serveis, siguin facilitades a Mireiadades de caràcter personal de tercers, l’usuari garantitza que està facultat legítiamente per a facilitar aquestes dades i que ha procedit a informar a l’interessat de la cessió de les seves dades i a solicitar el seu consentiment, responsabilitzant-se del incumpliment d’aquestes obligacions.

Seguretat

Mireiaes compromet a mantindre els nivells de protecció de les seves dades personals conforme al Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats i no automatitzats que continguin dades de caràcter personal i ha establerts tots els mitjants tècnics al seu abast per a evitar la alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, sense prejudici de que les mesures de seguretat d’internet no son inexpugnables.

Mireiaes reserva la facultat de modificar la present política de privacidad per a adapatar-la a les novetats legistalitves, jurisprudencials o d’interpretació de les Autoritats de Control Nacional i/o europees que siguin d’aplicació.

X

Us de cookies

Aquesta pagina fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar-li informació relacionada amb les seves preferències mitjançant el anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que n’accepta el seu us.. Pot canviar la configuració o obtenir mes informació aquí.